Jdi na obsah Jdi na menu
 


Akupunktura

29. 3. 2010

 

Akupunktura
úvod
Každý z nás už určitě někdy slyšel o tisíci let starém čínském způsobu léčby akupunktuře. Někteří se s ní setkali osobně, někteří z knih či filmů, ale to že se akupunktura používá pro léčbu nebo podpůrnou léčbu různých onemocnění, zranění a alergií u psů, koček a koní bylo pro mne samotnou neznámé.
Klisna na obrázku, je plemene americký klusák, dvanáct let stará, využívaná na rekreační ježdění, asi před devíti měsíci, ke konci březosti u ní vznikl chronický problém ve formě bolesti zad a ubývání svalstva na zádech, což z velké části způsobilo špatně padnoucí sedlo. Klasická léčba (uvolňovací injekce a prohřívací mast) neměla dlouhodobý účinek, na krátkou dobu pomohla pouze od bolesti. Proto mé rozhodování, o využití služeb specialisty v této oblasti MVDr. Tomáše Nešpora, nebylo dlouhé. S radostí jsem přivítala jeho kladnou odpověď na moje pozvání a těšila se na první setkání, s laickou představou jehliček zapíchaných do jakýchsi (různých) bodů na těle koně, ale samotná akupunktura v sobě skrývá více a pokusím se vám ji přiblížit.
MVDr. Tomáš Nešpor působil devatenáct  let na veterinární klinice v USA, jako klasický veterinární lékař. V současné době se intenzivně věnuje svoji specializaci na čínskou a japonskou akupunkturu, tibetskou medicínu, chiropraktiku a neurální terapii na klinice alternativní medicíny v Holandsku.
 
Co je to akupunktura
Akupunktura je tradiční čínský léčitelský systém, který je starý několik tisíc let. Pro srovnání se západní medicínou, která se zaobírá kontrolou a mechanikou, čínská medicína se soustředí více na vnitřní rovnováhu a energii v těle. Západní medicína analyzuje nemoc, hledá specifické fundamentální a fyzické příčiny na celulární až molekulární bázi a na základě tohoto může úspěšně útočit a kontrolovat průběh nemoci. Velice zjednodušeně se dá říci, že se většinou soustředí na jeden problém a léčí jen to určité zranění či bolest.Čínská medicína chápe tělo jako jeden celistvý mechanismus, energetickou integrovanou strukturu, pokud dojde k disharmonii tohoto energetického toku považuje se to za nemoc celého organismu a léčí ho komplexně. Když se tedy identifikuje problém, vybalancuje se na úrovni orgánů a těla, vše se dostane do harmonie a tělo si pak pomáhá samo, čímž dochází ke zlepšení a léčbě. Akupunkturou se může léčit mnoho onemocnění jednotlivých orgánů, např.: různé typy alergií, kožní problémy, pohybový aparát, svaly nebo artritidu, ale i emociální problémy. Hojně se při tom využívá kombinace akupunktury a chiropraxe, fyzioterapie a homeopathie.
 
Meridiány, dráhy energie a elementy
Akupunktura pracuje na základě energií Yin a Yang a pěti elementů.
Koncept Yin a Yang je založen na základě dvou opozičních fenoménů. Podstata Yin a Yang není absolutní, ale relativní. Nelépe jsi lze představit tyto energie s přirovnáním, kdy Yang je den, představitel vitální energie, pohybu, tvořivosti, exteriéru, síly, je muskulární (mužský typ) a oproti tomu Yin je noc, odpočinek, nabývaní nové energie, hmota, je femininní (ženský typ). Yin a Yang sebe navzájem kontrolují, ale také sebe sami tvoří a za určitých daných podmínek se jeden v druhý transformují. I v ženském těle může převládat mužský typ a naopak. Každé tělo má v sobě mnoho meridiánů, můžeme je též nazývat dráhy, jež jsou představiteli jednotlivých orgánů a po kterých proudí energie. Jestliže je tato energie v balanci, tělo je zdravé a odolné proti nemocem a chorobám. Nerovnováha v této dodávce energie vede k fyzickým tak i duševním nemocem a příznakům. Energie, jež proudí po těchto drahách-meridiánech se nazývá Qi (čti Čchi).
Dále čínská medicína používá pět elementů z přírodního světa, pět fundamentálních principů, jež jsou součástí vesmíru. Ty se pak navzájem podporují, zpomalují a kontrolují. Jsou taktéž neustále v pohybu a mění se. Jsou to voda, dřevo, oheň, země a kov. Každá tato konstituce je zastoupená jednotlivými orgány, které si pak spolu, na základě teorie o kruhovém řetězci, různě vyměňují energie a ovlivňují se navzájem. Celý cyklus trvá přesně 24 hodin a každý orgán, tak má své časové zastoupení, kdy je jeho činnost nejvyšší a kdy je nejzranitelnější. Například, když plíce mají svou energie v nerovnováze, tak se nejsilnější příznaky kašle objevují v ranních hodinách (třetí až pátá ráno), neboť je to nejslabší období pro tento orgán ve 24 hodinovém cyklu.
 
Jak akupunktura funguje
Jestliže se podíváme na akupunkturu ryze západním – vědeckým pohledem, tak vidíme jehly, jako nástroj, kterým se stimulací bodů v těle vyvolá řetězec reakcí, které vedou k tělesné produkci mnoha prospěšných látek a mohou mít tišící účinek, ale i k vyvolání řetězce posunu energie. Kdy Qi je např. odebrána z části těla, kde je jí nadbytek a nebo dodávána do části těla, kde je jí nedostatek. Akupunkturní jehla vytvoří reakce, které putují nervovými dráhami do míchy, z míchy do mozku, kde dá signál k „výrobě“ např. tišících nebo budících látek a zpět proudí do míchy a bolestivých míst. Představte si stavidlo na rybníku, funguje to podobně, pokud chci více vody, stavidlo otevřu, pokud chci méně vody, stavidlo pootevřu, voda v tuto chvíli představuje energii v těle, pomocí stavidla jí můžete regulovat a na tomto základě pracuje i akupunktura. Čínská medicína, kde akupunktura je jen jedna její část, se zajímá o fyzickou a energetickou vrstvu, která obklopuje naše tělo do vzdálenosti 5-10 cm. Pomocí stimulace je možné utišit bolest a tím uvolnit svaly, poté aplikovaná chiropraktika nebo fyzioterapie, má díky tomu větší účinek a je méně bolestivá, čímž se urychluje a zkracuje doba léčby. Další nedílnou součástí čínské medicíny je homeopatická léčba, bylinky, které mají nespornou výhodu v tom, že můžou být podávány každý den a stimulují stejné body jako jehly.
 
Samotná kůra
Anamnéza - Rozpoznání jedince, zde se soustředíme na typ jedince, již zmiňované elementy, prohmatání, kde je teplo, chlad, tep, biomechanický pohyb koně – předvedení koně v pohybu, konzultace s majitelem, definování problému koně, pasování sedla.
Lekeranténa – pomůcka pro zjištění síly energie, pokud je buňka zdravá je tam určité neměnné množství energie, pokud je tam poškození či porucha dochází ke ztrátě energie. Každá buňka, sval, nerv nebo orgán má jinou sílu energie, pomocí nastavení antény je možné zjistit výši ztráty energie. Vlastně se jedná o zmapování proudů energií v těle koně
Strava - je další podstatnou částí, která akupunkturistu zajímá, kvalita sena, pastvy, jádro nebo jiné doplňkové krmivo, pomocí biosenzoru můžeme rozeznat, který druh potravy koni prospívá, kterou nepotřebuje nebo mu dokonce škodí
Léčba – aplikace jehel na základě zjištění proudů energií pomocí lekerantény. Jehly ze zapíchají do bodů, pokud zatočíme jehlu doprava, přivádíme energii, pokud točíme jehlou do leva, ubíráme energii. Místo jehel je možné též použít mast, která se na bodech ponechává delší dobu pro hlubší účinek a působící pomaleji. Pomocí biosenzeru určí lékař dobu ponechání jehel, většinou od deseti do dvaceti minut. Alternativou je též použití Japonských jehel, které se přikládají a nezapichují nebo laseru. Laser se přikládá na stimulující body stejně jako Japonské jehly.
Chiropraxe, fyzioterapie  následuje jako doprovodná léčba
 
Kolik kůr je doporučeno
Vše záleží na době trvání problému koně, na stáří zvířete, stravě, na síle daného organismu, na genetickém zázemí, na prostředí, ve kterém kůň žije a samozřejmě záleží i na samotném majiteli koně. Jestliže je choroba či příznak novějšího rázu většinou postačí 2 až 5 kůr, jestliže se však jedná charakterově o chronické onemocnění, pak je léčba dlouhodobá. Úspěšnou léčbu ovlivňuje správné zacházení s koněm i dobrá spolupráce s jeho majitelem. Samotná psychika koně má podstatný podíl na úspěšné léčbě, je třeba si uvědomit, jak se vztah mezi koňmi a námi vyvíjel, nejdříve byly koně loveni, potom je člověk vzal z jejich přirozeného prostředí. Poté se divíme, že jsou koně ve stresu, či že stres vyvolá problémy jak fyzické, tak psychické, tento stav u koní se nestává přes noc a tak to bychom mohli pokračovat dále. Umožnit koni podmínky takové, které se nejblíže podobají jejich přirozenému prostředí je nedílnou a výraznou pomocí při léčbě a vůbec všeobecnou prevenci.
 
 
Příklad z praxe
Zpět tedy ke klisně na obrázku, jak bylo zmíněno, trpěla chronickými bolestmi zad. Po vyšetření bylo zjištěno, že energetická hladina byla narušena na meridiánech žaludku a slinivky břišní, tím se ubírala a snižovala energie od tlustého a slepého střeva. Dle čínské medicíny žaludek a slinivka jsou hlavními představiteli pro tvorbu svalové hmoty, došli jsme k vysvětlení, proč tedy ubývala její svalová hmota na zádech. Vzhledem k tomu, že byla přerušena energetická rovnováha v tlustém a slepém střevě, jenž leží přímo pod páteří a mnoha svaly páteře, mohli jsme vydedukovat, proč byla záda tak bolavá a nehojila se. Pomocí biosensoru byla částečně upravená krmná dávka a přizpůsobeno sedlo. Po dvou léčbách v průběhu jednoho týdne byla doporučena chiropraktická a fyzioterapeutická léčba. Po 5-7 týdnech a denních masážích bylo vidět zlepšení, ústup bolesti, růst svalů a výrazné zlepšení psychické pohody klisny. Po 4 měsících a další kůře bylo zjištěno, že energie orgánů je v rovnováze.
Převážná většina pacientů MVDr. T. Nešpora má problémy dlouhodobějšího až chronického rázu. Jak sám vypovídá, řeší velké množství případů týkajících se onemocnění pohybového aparátu, bolestmi zad, artritidami, problémy s klouby, vnitřních onemocnění, onemocnění metabolického rázu a imunitního systému, též nádorová, alergická onemocnění a hormonální problémy.
Závěr
Nejdříve jsem se na akupunkturu a celou kůru dívala skepticky, ale zvědavost byla silnější, úspěšná léčba mne přesvědčila, že toto „píchání jehliček“ má své kouzlo a hlavně účinek. Nejvíce mne oslovilo, to, že se čínská medicína zajímá komplexně o celé tělo a tak i léčí. Ti, kteří naordinovali akupunkturu svým koníkům mi snad dají za pravdu a doufám, že se nám podařilo seznámit všeobecně s akupunkturou i ty z vás, kteří se s tímto způsobem léčby setkali poprvé.
 
Text – MVDr. Tomáš Nešpor, Kateřina Coufalová
Foto – Václava Boušková
 
 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Ukázka během kůry

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář